20/11/2020

Beste patiënten,

De teststrategie wordt opnieuw aangepast vanaf maandag 23/11/2020 .
Je vindt alle info terug op www.mijngezondheid.belgië.be, onder de rubriek COVID-19 .
Neem zeker een kijkje!


Wat betekent dit?


De mensen die symptomen hebben, nemen contact op met de praktijk zoals voorheen.


De mensen die in nauw contact geweest zijn met een covid+ patiënt (= hoog risico contact), gaan onmiddellijk in quarantaine.
Zij moeten getest worden, op dag 7 na het laatste risico contact.
- Bij een negatieve test stopt de quarantaine maar moet je oplettend blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
- Bij een positieve test ga je in isolatie, minstens 7 dagen waarvan 3 dagen zonder klachten.


Indien je niet kan getest worden of het resultaat is niet tijdig beschikbaar, stopt de quarantaine 10 dagen na het laatste risico contact

Procedure (indien geen symptomen):
Je hebt een code ontvangen via het tracing center op je gsm.


Er zijn 2 mogelijkheden
1/ - Je logt in op https://www.mijngezondheid.belgie.be met je e-ID of met Itsme

  • Je kijkt naar de rubriek ‘COVID-19’
  • Je klikt aan dat je een afspraak wil maken voor een staalafname in een triagecentrum en maakt een afspraak op dag 7 (hoog risico contact = dag 0).
  • Je volgt de aanwijzingen (code ‘ja’, kies een testcentrum naar keuze), vult je gegevens aan en geeft aan wie je huisarts is
  • Je afspraak is gemaakt in het triagecentrum
  • Je kan je quarantaine attest zelf afprinten vanop de website

2/ Indien je niet in de mogelijkheid bent in te loggen op de website: je neemt contact op met de praktijk. Wij maken een afspraak voor jou; hetzij in het triagecentrum, hetzij bij ons in de praktijk.

Patiënten die de coronalert app hebben geïnstalleerd houden deze bij de hand als ze telefonisch contact opnemen.

Als je nog niet gecontacteerd bent door het tracing center, maar je bent toch op de hoogte van een hoogrisico contact, ga je allereerst in quarantaine. Op dag 7 zal je getest moeten worden. Normaal ontvang je tijdig een code van het tracing center. Is dit niet het geval, neem je best contact op met de praktijk, wij helpen je verder.

Draag zorg voor jezelf en de mensen om je heen


06/10/2020


Vanaf 1 oktober 2020 versterken we ons team van artsen en werkt Dr Mathieu Van Eetvelde bij ons in de praktijk als Huisarts in Opleiding. We wensen hem veel succes!13/08/2020

Beste patiënten,

Een nieuw maand, een nieuwe mail.

Ondanks de huidige coronacijfers, gaat de reguliere zorg voor onze patiënten zeker door.
U kan nog steeds op een veilige manier terecht in onze praktijk.

Bij het inplannen van een afspraak gelden dezelfde regels:
1. Bij koorts, hoesten, ademhalingsklachten, keelpijn, spierpijn, diarree en braken geldt nog steeds dat u EERST telefonisch contact opneemt en geen online afspraak maakt. (BEHALVE bij vermoedelijke allergieklachten)
VERMELD DE REDEN VAN UW AFSPRAAK

2. Indien u een COVID-19 TEST nodig heeft, maakt u telefonisch een afspraak , dit kan en mag niet via de online-agenda
3. Kom liefst alleen naar de raadpleging. Begeleiding enkel wanneer strikt noodzakelijk.
4. Draag een mondmasker. Hou voldoende afstand.
5. Kom op tijd of slechts enkele minuten voor uw afspraak.


We vragen nog steeds om een afspraak te maken voor het bekomen van voorschriften van chronische medicatie; tenzij u natuurlijk toevallig een voorschrift bent kwijt geraakt of iets ontbreekt. In dat geval neemt u contact op met een arts tijdens het beluur.


Tijdens de vakantieperiode is het secretariaat in de namiddag onbemand. Gelieve ons bij voorkeur voor afspraken en inlichtingen in de voormiddag te contacteren.
Bijgevolg kunnen attesten, voorschriften en verwijsbrieven door een niet ziek persoon afgehaald worden tussen 8u en 13u.

We voorzien opnieuw griepvaccinatie momenten vanaf eind oktober.
Verdere info hieromtrent volgt nog.
Denk er nu reeds aan om tijdens een consult uw voorschrift voor het vaccin te vragen.

We danken jullie voor alle begrip en medewerking gedurende de voorbije maanden en wensen jullie nog een mooie zomer toe! Hou het veilig!

Team Groepspraktijk Schorenbos.01 juli 2020


Beste patiënten


Het triagecentrum is verhuisd.

Indien nodig is er nog steeds de mogelijkheid om u te laten testen op COVID-19 in het centrum, dat zich momenteel bevindt in de ‘De oude tramstatie’ Ninoofsesteenweg 59, te 1750 Lennik, Eizeringen

Dit kan elke namiddag (behalve in het weekend) op afspraak vanaf 14u.

U moet eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts en vervolgens kan u zich aanmelden op een specifiek uur in het triagecentrum bij de verpleegkundige.


De testing blijft in de eerste plaats op basis van klachten of symptomen.

Daarnaast kan u een test nodig hebben voor vakantie of  pre-operatief onderzoek .

Neem hiervoor tijdig contact op met het secretariaat.

Het  resultaat hebben we gemiddeld na 2 tot 3 dagen. 


De prijs voor een test op eigen vraag en zonder medische reden bedraagt 40 euro.12/06/2020


Beste patiënten,

Een nieuwe maand, een nieuwe update.


Algemene maatregelen


De algemene beschermende maatregelen (1.5m afstand + mondmasker) blijven gelden, ook in de praktijk.
Er mogen maximum 3 wachtende patiënten in de wachtzaal zitten. Mogen wij daarom vragen om stipt op de afspraak te zijn; mensen die te vroeg zijn, blijven best even wachten in de auto.
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. Indien je er geen hebt, krijg je er een bij aankomst in de praktijk.
Handalcohol staat aan het onthaal, gelieve steeds je handen te ontsmetten bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk.
Probeer alleen te komen, kinderen kunnen uiteraard met een begeleider komen.
Er wordt voldoende tijd tussen de consultaties gelaten, om het aantal wachtende patiënten zo laag mogelijk te houden en tussendoor de kabinetten te kunnen ontsmetten.


Afspraken


We begrijpen en merken dat veel patiënten een consult hebben uitgesteld. We hopen iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Vanaf 15/06/2020 wordt het online agendasysteem terug geactiveerd en zullen er beperkte consulten elektronisch geboekt kunnen worden. Indien je online geen afspraak vindt, kan je steeds in de voormiddag telefonisch een afspraak bekomen.


Om dit vlot te laten verlopen vragen wij rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
Een consult voor koorts, hoesten, ademhalingsklachten, keelpijn, spierpijn, diarree en braken (BEHALVE vermoedelijke allergieklachten) dient STEEDS telefonisch te gebeuren. Wij voorzien hiervoor aparte consultatiemomenten.
• Beperk je tot 1 of maximum 2 problemen, maak een nieuwe afspraak indien je meerdere zaken te bespreken hebt.


Beluren


De artsen zijn beschikbaar tijdens de gekende beluren of in overleg op andere momenten van de dag.
Attesten, voorschriften, verwijsbrieven, etc. kunnen afgehaald worden tussen 08.00u - 13.00u.


COVID-19 Testing


De triagepost in Lennik blijft zeker tot eind juni beschikbaar om patiënten met klachten passend bij een COVID-19 infectie te testen en te onderzoeken zo nodig. Een afspraak hiervoor kan enkel en alleen telefonisch bekomen worden via ons (de eigen huisarts).
Naast de neus/keelwisser om te testen of je een COVID-19 infectie actief doormaakt, kunnen we nu ook via een bloedafname testen of je antistoffen hebt. We merken dat hier veel vragen rond zijn.


Een klein woordje uitleg:
Wanneer je een infectie doorgemaakt hebt, maakt je lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen zijn op te sporen via een bloedanalyse. Echter, voor het testen van antistoffen tegen het COVID-19 virus zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo weten we nog niet hoeveel antistoffen men nodig heeft om voldoende beschermd (immuun) te zijn. Een test kost momenteel nog 40 euro en is nog niet terugbetaald, tenzij voor verzorgend personeel. Voorlopig raden wij het gebruik van deze test niet algemeen aan. Enkel in specifieke gevallen kan het resultaat een meerwaarde bieden.


Blijf veilig en gezond,
Team Schorenbos
26/03/2020Beste patiënten 

Belangrijke informatie ivm de werkonbekwaamheidsattesten bij ziekte (vermoeden corona) en nodige voorschriften (zowel akuut als chronisch)

Vanaf nu zijn er 3  mogelijkheden om jullie de nodige attesten te bezorgen (na telefonisch contact)


1/Als je in het bezit bent van een ID lezer

kan je inloggen met je ID op https://helena.care/  ,

 je hebt geen extra code nodig.(buiten je eigen code van je ID)

Op deze website kan je de gevraagde attesten terugvinden en downloaden/afprinten/of tonen aan de persoon die deze nodig heeft.

De arts moet dit voor jou activeren (volgens de privacy wetgeving)(gsm nummer en emailadres noodzakelijk)

Nb: voor degenen die Itsme hebben geactiveerd op hun gsm , kan dit ook via deze weg


2/Als je in het bezit bent van een emailadres dat geregistreerd is in de praktijk , kunnen we ook de attesten rechtstreeks doorsturen vanuit het medisch dossier. Dit verloopt dan wel op een niet beveiligde manier.

Dit kan niet voor de voorschriften , deze moeten ofwel via Helena worden doorgestuurd , of opgehaald worden in de praktijk


3/Je kan nog altijd de attesten komen ophalen in de praktijk , maar dan wel in de voormiddag tussen 8u-12u omdat dan de niet zieke patiënten aanwezig zijn in de praktijk.

Deze attesten moeten opgehaald worden door een NIET ZIEK FAMILIELID


We vragen wel dat de reeds gemaakte attesten worden opgehaald, tenzij het absoluut  niet mogelijk is en je deze dringend nodig hebt,

Gelieve dan te verwittigen , dan proberen we toch een oplossing te zoeken


Hartelijk dank