22/07/2020

Beste patiënten,

Nog even wat info voor de vakantieperiode.

Door de voorbije Coronaperiode hebben wij heel wat controle-afspraken uitgesteld en voorschriften online afgeleverd. We vrezen voor een stevige winterperiode en willen daarom vragen om controle-afspraken nu wel zo veel als mogelijk in te plannen. We vrezen dat bepaalde onderzoeken anders te lang zullen uitgesteld worden en dat er dingen over het hoofd zullen gezien worden.

We vragen dan ook om vanaf nu een afspraak te maken voor het bekomen van voorschriften van chronische medicatie. Tenzij u natuurlijk toevallig een voorschrift bent kwijt geraakt of iets ontbreekt. In dat geval neemt u best contact op met een arts tijdens het beluur.

We vragen dus om geen voorschriften meer via het secretariaat of via mail aan te vragen.


Bij het inplannen van een afspraak gelden nog steeds dezelfde regels:

1. Bij koorts, hoesten, ademhalingsklachten, keelpijn, spierpijn, diarree en braken geldt nog steeds dat u EERST telefonisch contact opneemt en geen online afspraak maakt. (BEHALVE bij vermoedelijke allergieklachten)

2. Kom liefst alleen naar de raadpleging. Begeleiding enkel wanneer strikt noodzakelijk.

3. Draag een mondmasker. Hou voldoende afstand.

4. Kom op tijd of slechts enkele minuten voor uw afspraak. 

Wij houden de zieke mensen nog steeds strikt gescheiden van de patiënten die voor andere zaken op consultatie komen.


Tijdens de vakantieperiode is het secretariaat in de namiddag onbemand. Attesten, voorschriften, verwijsbrieven, etc. kunnen door een niet zieke persoon afgehaald worden tussen 8.00u en 13.00u


We  danken jullie voor alle begrip en medewerking gedurende de voorbije maanden en wensen jullie een mooie zomer toe! Hou het veilig!


Team Groepspraktijk Schorenbos.


01 juli 2020


Beste patiënten


Het triagecentrum is verhuisd.

Indien nodig is er nog steeds de mogelijkheid om u te laten testen op COVID-19 in het centrum, dat zich momenteel bevindt in de ‘De oude tramstatie’ Ninoofsesteenweg 59, te 1750 Lennik, Eizeringen

Dit kan elke namiddag (behalve in het weekend) op afspraak vanaf 14u.

U moet eerst telefonisch contact opnemen met de huisarts en vervolgens kan u zich aanmelden op een specifiek uur in het triagecentrum bij de verpleegkundige.


De testing blijft in de eerste plaats op basis van klachten of symptomen.

Daarnaast kan u een test nodig hebben voor vakantie of  pre-operatief onderzoek .

Neem hiervoor tijdig contact op met het secretariaat.

Het  resultaat hebben we gemiddeld na 2 tot 3 dagen. 


De prijs voor een test op eigen vraag en zonder medische reden bedraagt 40 euro.12/06/2020


Beste patiënten,

Een nieuwe maand, een nieuwe update.


Algemene maatregelen


De algemene beschermende maatregelen (1.5m afstand + mondmasker) blijven gelden, ook in de praktijk.
Er mogen maximum 3 wachtende patiënten in de wachtzaal zitten. Mogen wij daarom vragen om stipt op de afspraak te zijn; mensen die te vroeg zijn, blijven best even wachten in de auto.
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. Indien je er geen hebt, krijg je er een bij aankomst in de praktijk.
Handalcohol staat aan het onthaal, gelieve steeds je handen te ontsmetten bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk.
Probeer alleen te komen, kinderen kunnen uiteraard met een begeleider komen.
Er wordt voldoende tijd tussen de consultaties gelaten, om het aantal wachtende patiënten zo laag mogelijk te houden en tussendoor de kabinetten te kunnen ontsmetten.


Afspraken


We begrijpen en merken dat veel patiënten een consult hebben uitgesteld. We hopen iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Vanaf 15/06/2020 wordt het online agendasysteem terug geactiveerd en zullen er beperkte consulten elektronisch geboekt kunnen worden. Indien je online geen afspraak vindt, kan je steeds in de voormiddag telefonisch een afspraak bekomen.


Om dit vlot te laten verlopen vragen wij rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
Een consult voor koorts, hoesten, ademhalingsklachten, keelpijn, spierpijn, diarree en braken (BEHALVE vermoedelijke allergieklachten) dient STEEDS telefonisch te gebeuren. Wij voorzien hiervoor aparte consultatiemomenten.
• Beperk je tot 1 of maximum 2 problemen, maak een nieuwe afspraak indien je meerdere zaken te bespreken hebt.


Beluren


De artsen zijn beschikbaar tijdens de gekende beluren of in overleg op andere momenten van de dag.
Attesten, voorschriften, verwijsbrieven, etc. kunnen afgehaald worden tussen 08.00u - 13.00u.


COVID-19 Testing


De triagepost in Lennik blijft zeker tot eind juni beschikbaar om patiënten met klachten passend bij een COVID-19 infectie te testen en te onderzoeken zo nodig. Een afspraak hiervoor kan enkel en alleen telefonisch bekomen worden via ons (de eigen huisarts).
Naast de neus/keelwisser om te testen of je een COVID-19 infectie actief doormaakt, kunnen we nu ook via een bloedafname testen of je antistoffen hebt. We merken dat hier veel vragen rond zijn.


Een klein woordje uitleg:
Wanneer je een infectie doorgemaakt hebt, maakt je lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen zijn op te sporen via een bloedanalyse. Echter, voor het testen van antistoffen tegen het COVID-19 virus zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo weten we nog niet hoeveel antistoffen men nodig heeft om voldoende beschermd (immuun) te zijn. Een test kost momenteel nog 40 euro en is nog niet terugbetaald, tenzij voor verzorgend personeel. Voorlopig raden wij het gebruik van deze test niet algemeen aan. Enkel in specifieke gevallen kan het resultaat een meerwaarde bieden.


Blijf veilig en gezond,
Team Schorenbos
26/03/2020Beste patiënten 

Belangrijke informatie ivm de werkonbekwaamheidsattesten bij ziekte (vermoeden corona) en nodige voorschriften (zowel akuut als chronisch)

Vanaf nu zijn er 3  mogelijkheden om jullie de nodige attesten te bezorgen (na telefonisch contact)


1/Als je in het bezit bent van een ID lezer

kan je inloggen met je ID op https://helena.care/  ,

 je hebt geen extra code nodig.(buiten je eigen code van je ID)

Op deze website kan je de gevraagde attesten terugvinden en downloaden/afprinten/of tonen aan de persoon die deze nodig heeft.

De arts moet dit voor jou activeren (volgens de privacy wetgeving)(gsm nummer en emailadres noodzakelijk)

Nb: voor degenen die Itsme hebben geactiveerd op hun gsm , kan dit ook via deze weg


2/Als je in het bezit bent van een emailadres dat geregistreerd is in de praktijk , kunnen we ook de attesten rechtstreeks doorsturen vanuit het medisch dossier. Dit verloopt dan wel op een niet beveiligde manier.

Dit kan niet voor de voorschriften , deze moeten ofwel via Helena worden doorgestuurd , of opgehaald worden in de praktijk


3/Je kan nog altijd de attesten komen ophalen in de praktijk , maar dan wel in de voormiddag tussen 8u-12u omdat dan de niet zieke patiënten aanwezig zijn in de praktijk.

Deze attesten moeten opgehaald worden door een NIET ZIEK FAMILIELID


We vragen wel dat de reeds gemaakte attesten worden opgehaald, tenzij het absoluut  niet mogelijk is en je deze dringend nodig hebt,

Gelieve dan te verwittigen , dan proberen we toch een oplossing te zoeken


Hartelijk dank