03/04/2023 

Beste patiënten,

De lente is in het land!

Lentemodus in de praktijk

 • De volgende maanden kan u het secretariaat bereiken tussen 8u tot 12u en tussen 14u tot 17u00.
 • De artsen zelf blijven telefonisch bereikbaar via de beluren. Medicatie vraagt u in nood best tijdens het beluur!
 • Een overzicht van de verlofperiodes van de artsen vindt u op https://www.gpschepdaal.be/nl/praktische-info/


Plant u binnenkort een reis?

 • Neem gerust eens een kijkje op https://www.wanda.be/nl/ die u reisadvies geeft per land. Er is ook een app beschikbaar.
 • Maak bij voorkeur 4 tot 6 weken voor uw vertrek een afspraak voor 'reisadvies consult'.


Wat met het mondmasker?

Op heden is er geen mondmaskerplicht meer, maar wij vragen wél om dit te dragen:

 • Als u langskomt met symptomen van een luchtwegeninfectie (hoest, verkoudheidsklachten, grieperig, keelpijn, ...). Als u GEEN mondmasker bijheeft, dan vragen wij u buiten te wachten.
 • Als u langskomt en u tot de groep van kwetsbare patiënten behoort.

Kom aub niet vroeger dan het afgesproken uur naar de praktijk. Houd afstand en ontsmet uw handen.


****************************************************


Chers patients,


Le printemps vient d’arriver!

Mode printemps au cabinet:

 • Dans les mois à venir le secrétariat sera ouvert de 8h à 12 h et de 14h à 17h.
 • Les médecins restent joignables par téléphone aux heures d’appel.
 • En cas de nécessité urgente de médicaments il est préférable de les demander pendant l’heure d’appel
 • Sur notre site https://www.gpschepdaal.be/nl/praktische info/  vous trouverez un aperçu des périodes de congés des médecins


Vous pensez partir en congé bientôt?

 • N’hésitez pas à consulter le site https://www.wanda.be/fr/ .  Vous y trouverez des conseils de voyage par pays.
 • Veuillez réserver un rendez-vous “reisadvies consult” 4 à 6 semaines avant votre départ en voyage.


Qu’en est-il du port de masque?

A ce jour le masque n’est plus obligatoire.  Toutefois nous vous demandons de bien vouloir le porter dans les cas suivants:

 • Vous présentez des symptômes d’infection respiratoire (toux, rhume, grippe, mal de gorge, fièvre…)
 • Vous êtes considéré comme patient à risque.


En général:

 • Respectez l’heure de votre rendez-vous et évitez d’arriver trop en avance.
 • Gardez vos distances en désinfectez les mains.**********************************************************************


10/10/2022

Beste patiënt,

We zijn gestart met een nieuw consultatiemoment: PREVENTIEF ONDERZOEK MET BLOEDAFNAME

Deze momenten worden voorzien op donderdagochtend en kunnen enkel via het secretariaat telefonisch ingeboekt worden op 02 569 53 92. U kan deze niet online inplannen.

Tijdens dit contact wordt een bloedafname en bloeddrukcontrole uitgevoerd door de aanwezige arts en krijgt u een preventieve vragenlijst mee naar huis. (totale tijdsduur 5 minuten)

Er wordt eveneens een consultatie ingepland bij een arts in de praktijk ten vroegste de week nadien. Dit ter bespreking van de resultaten, klinisch onderzoek en overlopen van de vragenlijst.
Zo vermijdt u een telefonisch contact met de arts.

Dit initiatief is vooral interessant voor:
- 50+ ers
- Diabetespatiënten
- Patiënten die medicatie nemen voor cholesterol, schildklier, hart- en vaatziekten

We willen op deze manier een betere preventieve zorg aan onze patiënten bieden.
In de huisartsen praktijk is het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort,


Cher patient,

Nous avons commencé l’organisation d’un nouveau moment de consultation : L’EXAMEN PREVENTIF AVEC PRISE DE SANG.

Ces moments sont prévus le jeudi matin, uniquement par réservation téléphonique au numéro 02/569.53.92 . (pas par voie électronique).

Durant ce contact une prise de sang et contrôle de la tension artérielle sont effectués par le médecin présent.
Vous recevez également un questionnaire à remplir à la maison. (durée totale 5 minutes).

Ensuite une consultation est fixée une semaine plus tard, pour discuter les résultats et le questionnaire rempli.
De cette façon le contact téléphonique avec le médecin est évité.

Cette initiative préventive est surtout intéressante pour :
-les gens de 50+.
-les diabétiques.
-les patients qui prennent des médicaments pour le cholestérol, pour la glande thyroïdienne, pour les maladies du cœur et mal)dies vasculaires.

Nous nous réjouissons de vous offrir cette meilleure forme de soin préventif.
Un masque buccal est obligatoire dans notre cabinet médical.

Bien à vous et à bientôt !


Groepspraktijk Schorenbos