10/10/2022

Beste patiënt,

We zijn gestart met een nieuw consultatiemoment: PREVENTIEF ONDERZOEK MET BLOEDAFNAME

Deze momenten worden voorzien op donderdagochtend en kunnen enkel via het secretariaat telefonisch ingeboekt worden op 02 569 53 92. U kan deze niet online inplannen.

Tijdens dit contact wordt een bloedafname en bloeddrukcontrole uitgevoerd door de aanwezige arts en krijgt u een preventieve vragenlijst mee naar huis. (totale tijdsduur 5 minuten)

Er wordt eveneens een consultatie ingepland bij een arts in de praktijk ten vroegste de week nadien. Dit ter bespreking van de resultaten, klinisch onderzoek en overlopen van de vragenlijst.
Zo vermijdt u een telefonisch contact met de arts.

Dit initiatief is vooral interessant voor:
- 50+ ers
- Diabetespatiënten
- Patiënten die medicatie nemen voor cholesterol, schildklier, hart- en vaatziekten

We willen op deze manier een betere preventieve zorg aan onze patiënten bieden.
In de huisartsen praktijk is het dragen van een mondmasker nog steeds verplicht.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort,


Cher patient,

Nous avons commencé l’organisation d’un nouveau moment de consultation : L’EXAMEN PREVENTIF AVEC PRISE DE SANG.

Ces moments sont prévus le jeudi matin, uniquement par réservation téléphonique au numéro 02/569.53.92 . (pas par voie électronique).

Durant ce contact une prise de sang et contrôle de la tension artérielle sont effectués par le médecin présent.
Vous recevez également un questionnaire à remplir à la maison. (durée totale 5 minutes).

Ensuite une consultation est fixée une semaine plus tard, pour discuter les résultats et le questionnaire rempli.
De cette façon le contact téléphonique avec le médecin est évité.

Cette initiative préventive est surtout intéressante pour :
-les gens de 50+.
-les diabétiques.
-les patients qui prennent des médicaments pour le cholestérol, pour la glande thyroïdienne, pour les maladies du cœur et mal)dies vasculaires.

Nous nous réjouissons de vous offrir cette meilleure forme de soin préventif.
Un masque buccal est obligatoire dans notre cabinet médical.

Bien à vous et à bientôt !


Groepspraktijk Schorenbos