20/01/2020


Beste patiënten


Gezien de griepepidemie in het land is en we stilaan een piek zullen tegemoet gaan, vragen wij u vriendelijk om alle niet dringende onderzoeken zoals jaarlijkse controles, niet dringende gynaecologische onderzoeken, kleine ingrepen, gekende orthopedische problematiek, gesprekken, etc …, even uit te stellen tot in de maand maart.


Voor dringende afspraken en huisbezoeken kan u nog steeds bellen op onze vaste lijn 02 569 53 92, liefst tussen 8 en 11u of uw afspraak online inboeken via www.gpschepdaal.be
Wij voorzien dagdagelijkse buffers voor dringende afspraken.

Vanaf 20u tijdens de week, op feestdagen en tijdens het weekend, contacteert u de wachtdoende arts op 02 803 80 44


Groepspraktijk Schorenbos
Een kleine reminder : Vanaf 1 januari 2020 kan u geen voorschriften meer vragen via het secretariaat.
Gelieve voldoende voorschriften voor onderhoudsmedicatie te vragen tijdens de consultatie tot uw volgende consult. Plan tijdig uw afspraak bij de dokter in.
Voor een acute vraag naar medicatie, kiné voorschriften of attesten onbekwaamheid, plan een afspraak in of neem contact op tijdens het beluur van 1 van de artsen.


G R O E P S P R A K T I J K   S C H O R E N B O S